เศรษฐกิจ

ฐานรากมั่นคง

และ

ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครปฐม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

04 มิถุนายน 2563 / 09.46 น.

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

16 ตุลาคม 2563 / 09.15 น.

นฐ0019/ว14566 เรื่อง โครงการพัฒนาศักภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) (นายอำเภอสามพราน/นครชัยศรี)

นฐ0019/ว14566 เรื่อง โครงการพัฒนาศักภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) (นายอำเภอสามพราน/นครชัยศรี)

ลิงค์แบนเนอร์