เศรษฐกิจ

ฐานรากมั่นคง

และ

ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครปฐม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

04 มิถุนายน 2563 / 09.46 น.

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

08 เมษายน 2564 / 15.43 น.

“ด่วนที่สุด” นฐ 0019/ว5371 เรื่อง สำรวจพื้นที่ที่ไม่สามารถหาผู้ออกแบบและควบคุมงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

“ด่วนที่สุด” นฐ 0019/ว5371 เรื่อง สำรวจพื้นที่ที่ไม่สามารถหาผู้ออกแบบและควบคุมงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ลิงค์แบนเนอร์