เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางศิริ กำปั่นทอง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครปฐม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ