คลังเก็บ: บริการของเรา

@นครปฐม:ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี@วันที่ 27 ก.ค.59 เวลา 09.00 น. การจัดเวทีการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนบ้านทุ่งอินทนิน ม.5 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม●●ข่าว พช.นครปฐม●●

วันที่ 12 พ.ค. 2559 คณะกรรมการหมู่บ้านดอนทราย ร่วมรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดปี ๒๕๕๙ ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ณ บ้านดอนทราย หมู่ ๙ ต.สระกระเทียม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม