หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว หมู่ที่5 ตำบลบางช้าง ปี2558

ประวัติศาสตร์ชุมชน

        หมู่บ้าน “หัวอ่าว”หมู่ที่5 มีประวัติความเป็นมาช้านานว่า แต่ดั้งเดิมนั้นหมู่บ้านนี้เป็นคลองมีน้ำไหลผ่าน  และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก  โดยเฉพาะช้างป่าโขลงใหญ่จะเดินลุยป่า      เพื่อมาหาอาหารกินในพื้นที่นี้เป็นประจำ จากการที่โขลงช้างได้เหยียบย่ำดินเป็นเวลานาน จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็น เวิ้งกว้างใหญ่  ชาวบ้านจึงเรียกจนติดปากว่า “บ้านหัวอ่าว”

 

>>ดาวน์โหลดเอกสารถอดบทเรียน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว หมู่ที่5 ตำบลบางช้าง ปี2558<<

(Visited 1 times, 1 visits today)