หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางเลน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางเลน

1.บ้านคลองบางไทร       หมู่ที่ 6       ตำบลไทรงาม
2.บ้านหนองปรือ           หมู่ที่ 2       ตำบลบัวปากท่า
3.บ้านบางระกำ             หมู่ที่ 8       ตำบลบางระกำ
4.บ้านคลองนกกระทุง     หมู่ที่ 7       ตำบลคลองนกกระทุง
5.บ้านหัวทรายลาว         หมู่ที่ 6       ตำบลดอนตูม
6.บ้านสุขเกษม             หมู่4          ตำบลบางเลน

(Visited 1 times, 1 visits today)