หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนครชัยศรี

รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ 2558

ปี 2554

(หมู่บ้านรักษา)

(ระดับ)
  • บ้านต้นลาน หมู่5 ตำบลสัมปทวน ระดับอยุ่ดี กินดี
  • บ้านลำทหาร หมู่2 ตำบลลานตากฟ้า ระดับอยู่ดี กินดี

ปี 2555

(หมู่บ้านรักษา)

(ระดับ)
  • บ้านคอกช้าง หมู่6 ตำบลแหลมบัว ระดับอยู่ดี กินดี

ปี 2556

(หมู่บ้านรักษา)

(ระดับ)
  • บ้านศรีมหาโพธิ์ หมุ่4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ ระดับพออยู่ พอกิน

ปี 2557

(หมู่บ้านรักษา)

(ระดับ)
  • บ้านคันบึง หมู่1 ตำบลโคกพระเจดีย์ ระดับอยู่ดี กินดี

ปี 2558

(หมู่บ้านขยายผล)

(ระดับ)
  • บ้านสวนกล้วย(โรงหวด) หมู่2 ตำบลงิ้วราย ระดับอยู่ดี กินดี
  • บ้านกลางไผ่ขาด หมู่้2 ตำบลวัดละมุด ระดับพออยู่ พอกิน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)