งานประติมากรรมจากวัสดุผสม

กลุ่มมงคลศิลป์
เลขที่ 359 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทร. 089-2109331 , 087-943-8003

        “ด้วยผลงาน และทีมงานที่รักการสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมไทย และประติมากรรมไทย เราให้ความสำคัญกับรูปแบบลวดลาย และสีสันต่างๆ ให้มีความงดงามตามแบบของศิลปะไทย”

         เราคือผู้ผลิต และสร้างสรรค์ผลงานเด่นด้านศิลปะประดิษฐ์ ด้วยเครื่องปั้นดินเผา มีเสน่ห์จากสีธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป ช้างทรงเครื่อง พ่อแก่ ตุ๊กตาชาววัง หัวโขน เชิงเทียน เป็นต้น

         ผลงานเครื่องปั้นดินเผาของเรา มุ่งสานต่องานพื้นฐานศิลปะเชิงประติมากรรม และลักษณะงานออกแบบอิงความเป็นธรรมชาติ อาทิ ดอกไม้ ตัวละครในวรรณคดี ความเป็นไทย และพุทธลักษณะในอริยบทต่างๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)