ข้าวหลาม

ข้าวหลามพระงามแม่แอ๊ด
เลขที่ 378 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทร. 086-7575272

        “ถ้าเอ่ยถึง ข้าวหลาม มีอยู่ไม่กี่แห่งที่เรานึกถึง และถ้าเป็นในอดีตก็ต้อง ข้าวหลาม หน้าวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม เรียกว่าใครที่ผ่านจังหวัดนครปฐม ก็ต้องซื้อข้าวหลามนครปฐมไปเป็นของฝาก แม้ว่าปัจจุบันชื่อเสียงของข้าวหลามนครปฐม อาจจะไม่ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเหมือนในอดีต แต่ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ที่หาคนเลียนแบบได้ยาก ข้าวหลาม หน้าวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่มาก

        และเพราะข้าวหลามรูปแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้หันมาสนใจข้าวหลามได้ ข้าวหลามแม่แอ๊ดจึงได้คิดสูตรข้าวหลามใหม่ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น ข้าวหลามบะจ่าง ข้าวหลามกระเพรากุ้ง ข้าวหลามเขียวหวาน ข้าวหลามไส้สังขยา ข้าวหลามแปะก๋วย ข้าวหลามอัญชัน ข้าวหลามเผือก ข้าวหลามลำไย และล่าสุดได้ทำข้าวหลามปลาร้า หรือ ในช่วงไหนมีผลไม้ตามฤดูกาลออกมามาก ก็จะทดลองนำมาทำข้าวหลาม เช่น ลำไย ทุเรียน” 

(Visited 1 times, 1 visits today)