ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ หมู่ 7 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)