มอบข้าวกล่องพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม..

(Visited 1 times, 1 visits today)