นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พัฒนาการจังหวัดนครปฐม วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และอาหารสด ให้กลุ่มจิตอาสาตลาดคลองจินดา ณ รพ. สต. คลองจินดา และมอบ ถุงยังชีพ ถุงอาหารสด ให้ผู้นำท้องถิ่น ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนคลองจินดา

(Visited 1 times, 1 visits today)