สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ติดตาม “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนายนพรุจ พุ่มนิล ม.6 ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)