ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดอาหารสดให้กับ โรงครัวตำบลหินมูล เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุก นำไปมอบให้กับผู้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และครอบครัวกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)