Archives: ภาพกิจกรรม

มอบข้าวกล่องพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม..

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ หมู่ 7 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดอาหารสดให้กับ โรงครัวตำบลหินมูล เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุก นำไปมอบให้กับผู้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และครอบครัวกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พัฒนาการจังหวัดนครปฐม วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และอาหารสด ให้กลุ่มจิตอาสาตลาดคลองจินดา ณ รพ. สต. คลองจินดา และมอบ ถุงยังชีพ ถุงอาหารสด ให้ผู้นำท้องถิ่น ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนคลองจินดา