จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบรรจุความร้อน 24 หัว ขนาดกำลังการผลิตขนาด 6000 ขวด/ชั่วโมง กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากลูกหม่อน ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

(12/04/2560)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์หม้อต้มสูญญากาศ ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากลูกหม่อน ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

(12/04/2560)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องยิงสีเมล็ดข้าว ขนาด 3 ราง กลุ่มข้าพระคุณแม่ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

(12/04/2560)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดด้วยระบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ กลุ่มแปรรูปข้าวเกรียบเห็ดโคนญี่ปุ่นผสมข้าว ตำบลสระพัฒนา ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

(12/04/2560)

สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพื้นที่ด้านวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่1

(07/04/2560)