จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การพัฒนาการแปรรูปมะเขือเทศราชินีอบแห้ง “แม่ฉุย” ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

(12/04/2560)

ประกาศกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องต้ม (Boiler) พร้อมอุปกรณ์ กลุ่มการแปรรูปมะเขือเทศราชินีอบแห้ง “แม่ฉุย” ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

(12/04/2560)

ประกาศกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง กลุ่มการแปรรูปข้าวเกรียบเห็ดโคนญี่ปุ่นผสมข้าวไทย ตำบลสระพัฒนา ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

(12/04/2560)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างขวด ขนาดกำลังการผลิตขนาด 3000 ขวด/ชั่วโมง และเครื่องบรรจุภัณฑ์ (แพคขวด) กลุ่มแปรรูปผลผลิตจากลูกหม่อน ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

(12/04/2560)