ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องยิงสีเมล็ดข้าว ขนาด 3 ราง กลุ่มข้าพระคุณแม่ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องยิงสีเมล็ดข้าว ขนาด 3 ราง กลุ่มข้าพระคุณแม่ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

12 เมษายน 2560 /

12:09 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดด้วยระบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ กลุ่มแปรรูปข้าวเกรียบเห็ดโคนญี่ปุ่นผสมข้าว ตำบลสระพัฒนา ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดด้วยระบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ กลุ่มแปรรูปข้าวเกรียบเห็ดโคนญี่ปุ่นผสมข้าว ตำบลสระพัฒนา ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/ Start Up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

12 เมษายน 2560 /

12:08 น. /

ดาวน์โหลด

สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพื้นที่ด้านวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่1

สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพื้นที่ด้านวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่1

07 เมษายน 2560 /

04:38 น. /

ดาวน์โหลด