ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2565

พช.นครปฐม จัดพิธีเปิดโครงการโครงการพัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาโดยนำศาสตร์พระราชามาใช้ กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาอาชีพ คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาด และตลาดแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal )

พช.นครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565