ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครปฐมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565