ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 12 / 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล “สำเภาทอง ประจำปี 2565” แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม