ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครปฐม เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2565 แก่นักเรียนในจังหวัดนครปฐม จำนวน 180 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท จัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

พช.นครปฐม ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมิถุนายน2565)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)