พช.นครปฐม ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช”

พช.นครปฐม ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช”

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.
ณ บริเวณอาศรมพระเวสสันดรชาดกภายในกำแพงแก้วชั้นใน ด้านขวาพระหัตถ์พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช”ณ บริเวณอาศรมพระเวสสันดรชาดกภายในกำแพงแก้วชั้นใน ด้านขวาพระหัตถ์พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยภายในงานงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 มีการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา เทศน์เรียงกันวันละ 2 กัณฑ์
ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมาย นายอภิชาติ สวนประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติฯ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAllMod Adisorn
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)