พช.นครปฐม เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2565 แก่นักเรียนในจังหวัดนครปฐม จำนวน 180 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท จัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2565 แก่นักเรียนในจังหวัดนครปฐม
สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณจากกิจกรรมหารายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลในแต่ละปี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดได้ให้ความสำคัญแก่เด็กนักเรียนด้วยเล็งเห็นว่าเด็กคืออนาคตของชาติ เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสจากสังคมอันเท่าเทียมกัน ในการที่จะได้รับการศึกษาและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงจัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนฯ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 180 ทุน ดังนี้
1. อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 25 ทุน
2. อำเภอกำแพงแสน จำนวน 25 ทุน
3. อำเภอนครชัยศรี จำนวน 28 ทุน
4. อำเภอดอนตูม จำนวน 25 ทุน
5. อำเภอบางเลน จำนวน 27 ทุน
6. อำเภอสามพราน จำนวน 30 ทุน
7. อำเภอพุทธมณฑล จำนวน 20 ทุน
ทั้งนี้ แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 40 ทุน ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 140 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท
ในการนี้ นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
(Visited 1 times, 1 visits today)