ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ” CDD EIS พกพา” และ Click ชุมชน”

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ” CDD EIS พกพา” และ Click ชุมชน” โดยเป็นการติดตั้งแอบพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ โดยมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับงานด้านต่างๆของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้อย่างง่าย ในยุคปัจจุบัน โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งในระบบ ios และระบบ Android

(Visited 1 times, 1 visits today)