พช.นครปฐม ประชุมชี้แจงแนวทางแหละหลักเกณฑ์”การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕

พช.นครปฐม ประชุมชี้แจงแนวทางแหละหลักเกณฑ์”การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์”การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นี้
(Visited 1 times, 1 visits today)