ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 8/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 8/2564

🎖..นครปฐม..🎖

⛳️🏆..ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี..🏆⛳️

———————————————-
📆 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 📆

⌚️ เวลา 09.30 น. ⌚️

📢 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมาย นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 8/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 930,000 บาท และประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 52,700 บาท 📢

📣 ในการนี้ นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม, ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม, พัฒนาการอำเภอ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย 📣

📌 ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 📌

🎤 ข่าวพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม 📸

✨🌿 Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 🌿✨

(Visited 1 times, 1 visits today)