ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เตรียมการ โครงการ OTOP Mobile ครั้งที่ 3

ลงพื้นที่เตรียมการ โครงการ OTOP Mobile ครั้งที่ 3

🌲🌾..นครปฐม.. 🌄🌍

———————————————-
📆 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 📆

⌚️ เวลา 14.30 น. ⌚️

🌾🌲ลงพื้นที่เตรียมการ
โครงการ OTOP Mobile ครั้งที่ 3 🎶🎬

🔶นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายจรูญ บุญฤทธิ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประกอบการ OTOP และลงพื้นที่จัดเตรียมงานโครงการ OTOP Mobile ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 (กำหนด 10 วัน)

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยการนำผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่าย 🛒🛍️

🌟ณ ห้างสรรพสินค้า โลตัส สาขาศาลายา 🪴🌻

🎥#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
🎥#กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
——————————-
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)