ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครปฐม ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พช.นครปฐม ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

🎖..นครปฐม..🎖
⛳️..ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี..⛳️
☀️วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา. 13.00 น. ☀️
พช.นครปฐม ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) โดยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะตรวจเยี่ยมฯ

ณ ห้องประชุม Conference Room สำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐ
🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)