ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครปฐม เข้ากราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ดังเพื่อจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง ประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ

พช.นครปฐม เข้ากราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ดังเพื่อจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง ประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ

@ข่าวพช.นครปฐม
::พช.นครปฐม เข้ากราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ดังเพื่อจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง ประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ::

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564

🔶นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายจรูญ. บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนายสุรพงค์ พาณิชยเวชสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน..เข้ากราบนมัสการ
1.พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ)เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
2.หลวงปู่แผ้ว ปวโร เจ้าอาวาสวัดรางหมัน ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3.พระสุเมธมุนี(พระมหาลำพวน ธมมธโร ปธ.7)เจ้าอาวาสวัดบึงลาดสวาย ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เพื่อจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง โดยจะนำไปประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปและเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน และเสริมสิริมงคลแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

👉🏾ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน จัดสร้างพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวาระครบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นที่สักการะบูชา เสริมสิริมงคลให้แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ ถวายพระนามว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” อันมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ และขอประทานพระอนุญาตเชิญอักษรพระนามย่อ ออป. ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าฐานของพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธรูปปางประทานพร เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ว่า ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

“พระพุทธพัฒนปชานาถ” เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ลักษณะทำห้อยพระหัตถ์เบื้องขวา หันฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้าเป็นเครื่องหมาย แต่ส่วนองค์พระพุทธรูปนั้นทำท่ายืน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่มีการออกแบบให้งดงามวิจิตร จากการออกแบบของคุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) โดยมีการสร้างองค์พระจำนวน 2 ขนาด คือ 1) ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 13 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง และ 2) ขนาดสูง 32 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 955 องค์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทุกคนได้มีกำลังใจในการทุ่มเททำงานอย่างอดทน และเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชน ให้มากยิ่งขึ้นสืบไป..
🎋🎋🎋🎋🎋🎋
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)