ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน

พิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน

🔶วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน เพื่อเผยแพร่อัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย ๓ ลาย ได้แก่ ๑.ชื่อลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” ๒.ชื่อลาย “ท้องทะเลไทย” และ ๓.ชื่อลาย “ป่าแดนใต้” เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้กับกลุ่มชุมชน
👩🏼โดยมีนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าบาติกพระราชทาน ให้กับพัฒนาการอำเภอทั้ง 7อำเภอ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธี..
ณ. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)