ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)

ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)

@.นครปฐม
พช.นครปฐม ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)

🔶วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
👩🏼โดยมีนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน/ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี พัฒนาการอำเภอพุทธมณฑล พัฒนาการอำเภอสามพราน พัฒนการอำเภอดอนตูม พัฒนาการอำเภอบางเลน พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)
ณ. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)