ปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการปฐมนิเทศพนักงานเฉพาะกิจในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.

ในการนี้นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้าร่วม พร้อมทั้งพนักงานราชการเฉพาะกิจเข้ารับฟังการบรรยาย ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting

โดยมีเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อปฎิบัติของพนักงานราชการเฉพาะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)