ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์นครปฐมร่วมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมส่งมอบถุงข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชน

ศูนย์นครปฐมร่วมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมส่งมอบถุงข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชน

@ นครปฐม..

⏳วันที่ 7 กรกฎาคม 2564👩‍💼
ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

👩‍💼นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานศูนย์นครปฐมร่วมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมส่งมอบถุงข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชน…

👩‍💼 ในการนี้นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม และ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย..

Change for Good.. :: เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ::

(Visited 1 times, 1 visits today)