จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมดิดล

@นครปฐม..
⚜️ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี⚜️

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมดิดล เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณโรงพยาบาลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน เครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบโรงพยาบาลห้วยพลู เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้ นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายประภาส สินทับทอง พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอนครชัยศรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้

🌻Change for Good..
::เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี2565.

(Visited 1 times, 1 visits today)