ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ผู้ยากไร้

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ผู้ยากไร้

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไปมอบบ้านอยู่ดีมีสุข ให้กับครัวเรือนยากไร้ จำนวน 2 หลังแก่ นายบุญช่วย จันทร์สมบูรณ์ และ น.ส.ละเอียด กุลโคก ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม น.ส.ณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท-นครปฐม) นายนิวัติ หิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด นางทิพวรรณ หิรัญ กำนันตำบลท่าตลาด องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการ สธวท-นครปฐม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ให้การต้อนรับ
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ยากไร้ทั้ง 2 ครอบครัว ที่ได้รับบ้านอยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร ถูกสุขลักษณะ และได้แนะนำให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน เพื่อจะได้มีพืชผักสวนครัวที่สะอาดปลอดภัยไว้รับประทานเอง ลดค่าใช้จ่าย และได้เชิญชวนคนไทยร่วมกันปลูกผักสวนครัวจนเป็นอุปนิสัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทุกคน
“กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติฯได้ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และอบต.ท่าตลาด ได้ช่วยกันสร้างบ้านอยู่ดีมีสุข เพื่อมอบให้กับผู้ที่ขาดที่อยู่อาศัย และมีบ้านที่ถูกสุขลักษณะ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มาเจิมบ้านให้ เมื่อเวลา 09:09 น. หวังว่าบ้านหลังนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของบ้านอยู่ดีมีสุข และจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ดูแลชีวิตครอบครัว ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชน เพื่อจะเป็นผู้นำในการดูแลรักษาความสะอาด และช่วยกันทำความดี” นายสุทธิพงษ์ กล่าว ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านอยู่ดีมีสุข รวมถึงคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้ ขอให้มีความสุขสมกับชื่อบ้าน และอยู่ดีมีแรงกันทุกคน สิ่งสำคัญที่สุดก็อย่าลืมช่วยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ให้เต็มพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบ้านอื่น ๆ รวมถึงเพื่อเป็นการลดรายจ่าย และทำให้พวกเรามีพืชผักสวนครัวที่สะอาดปลอดภัยรับประทาน
ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดทำโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” มอบถุงยังชีพไม่น้อยกว่า 5,000 ถุง ให้กับผู้ที่ประสบภัยโควิด-19 ทั่วประเทศ ซึ่งจ.นครปฐมเป็นจังหวัดแรกที่ได้ไปเยี่ยมบ้านของ นายบุญช่วย จันทร์สมบูรณ์ และ ครอบครัวของ น.ส. ละเอียด กุลโคก พบว่า ไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ จึงได้ตกลงที่จะสร้างบ้านใหม่ให้ทั้ง 2 ครอบครัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
“บ้าน 2 หลังนี้ เป็น 2 หลังแรก ที่ได้มีโอกาสมาสร้างบ้าน เกิดจากแนวคิดของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งพวกเราได้ปรึกษาหารือกับท่านนายก อบต.ท่าตลาด นายอำเภอสามพราน ว่าจะตั้งใจมุ่งมั่นสร้างบ้านเพื่อมอบให้กับผู้ที่ขาดที่อยู่อาศัย จนเกิดเป็นบ้าน 2 หลังนี้ ซึ่งเป็นความสุขของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ชื่อบ้านนี้ก็ตั้งชื่อง่าย ๆ มีชื่อว่า บ้านอยู่ดีมีสุข และขอคำมั่นจากเจ้าของบ้านว่า จากนี้เป็นต้นไปท่านมีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือ ต้องทำความดี และขอให้ทั้งสองครอบครัวอยู่ในบ้านนี้ด้วยความสุขและความร่มเย็น”
จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ และ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ยังได้ร่วมปลูกผักสวนครัวให้แก่ครัวเรือนยากไร้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกครอบครัวในชุมชน ให้หันมาปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และมีพืชผักสวนครัวที่สะอาดปลอดภัยรับประทานกันเองในครัวเรือน

Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี2565.

(Visited 1 times, 1 visits today)