สานพลังประชารัฐ

Social  Enterprise

 

             การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ด้วยเหตุที่มีข้อสรุปเชิงสถิติหลายด้านที่ชี้ให้เห็นพัฒนาการความเป็นมาของปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยหลายเรื่อง จากผลพวงวิธีการการพัฒนาที่ผ่านมา ทั้งในด้านช่องว่างรายได้ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำและความมั่นคง ในอาชีพ ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความอบอุ่นและอยู่อย่างเป็นสุขของครอบครัว

 

รายการขนมไทย

ทองหยิบ เม็ดขนุน ทองหยอด ฝอยทอง เสน่ห์จันทน์ ทองเอก ดาราทอง
ไข่แมงดา ขนมชั้น สัมปันนี อาลัวสด ลูกชุบ ขนมกล้วย ฟักทอง เผือก
วุ้นมะพร้าว
ขนมต้ม ตะโก้ สาคู ข้าวโพด เผือก ขนมลืมกลืน ขนมบัวหิมะ

ขนมผกากรอง/ม่วงอำพัน  หยกมณี  ขนมเทียน
ถั่วแปบ  ขนมรังไร  วุ้นกรอบ  ข้าวเหนียวมูน
กลีบลำดวน  ขนมเปียกปูน  ขนมถ้วย  ขนมน้ำดอกไม้  บุหลัน

รายการขนมอบหรือเบเกอรี่
เค้ก ทาร์ต ชาไทยไข่มุก ชากุหลาบ บลูเบอรี่ ช็อคโกแลต เค้กกล้วยหอม
ทาร์ตธัญพืช ผลไม้ ทาร์ตขนมไทย ลืมกลืน บัวลอย มะพร้าวสัมปันนี ลอดช่อง
ทับทิมกรอบ สลิ่ม ขนมหม้อแกงเผือกหอม ข้าวเหนียว ขนมเปี๊ยะ
ขนมปัง
ขนมเปี๊ยะนมสด หมูหยอง เผือก ถั่วทองไข่เค็ม
ฝอยทอง มาการอง คุกกี้ แซนวิช สโคน

พิกัดร้าน : 140หมู่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
73150

089-742-3522

(Visited 1 times, 1 visits today)