ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศบรูไนดารุสซาลามที่เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

01 November 2017 /

20:58 น.

Page 2 of 1112345...10...Last »