พช.นครชัยศรีร่วมประชุมกับทีมครูฝึกระดับตำบล ตามกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

06 December 2017 /

21:09 น.

Page 1 of 1112345...10...Last »