นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการภายในประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมอำเภอกำแพงแสน

14 กุมภาพันธ์ 2561 /

15:54 น.