พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมการพัฒนาชุมชนถวาย ณ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม

@นครปฐม.. ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดนครปฐม จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

@นครปฐม.. ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี วันที่ 13 ตุลาคม 256 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นครปฐม.. ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี วันที่ 13 ตุลาคม 2562 [...]

อ่านต่อ

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. [...]

อ่านต่อ