องคมนตรี ผู้อัญเชิญผ้าไตร สังฆทาน เครื่องไทยธรรมมาถวายแด่พระสงฆ์

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฏาคม 2562
เวลา 09.00น.

วันที่ 8 กรกฏาคม 2562
เวลา 09.00น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา ผู้อัญเชิญผ้าไตร สังฆทาน เครื่องไทยธรรมมาถวายแด่พระสงฆ์ที่มีอายุ90ปีขึ้นไปจำนวน3วัด(วัดลาดปลาเค้า/วัดวังตะกู/วัดสามควายเผือก)และเครื่องเขียนพระราชทานมอบจำนวน3โรงเรียนด้วย

โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและ
นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม.ร่วมพิธีในครั้งนี้

🖍ข่าว พัฒนาชุมชนจ.นครปฐม

ขึ้นไปจำนวน3วัด(วัดลาดปลาเค้า/วัดวังตะกู/วัดสามควายเผือก)และเครื่องเขียนพระราชทานมอบจำนวน3โรงเรียนด้วย

โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและ
นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม.ร่วมพิธีในครั้งนี้

🖍ข่าว พัฒนาชุมชนจ.นครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)