จ.นครปฐม จัดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

นายภิญโญ​ ประกอบผล​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นครปฐม​ เป็นประธาน​คณะกรรมการ​คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2562 จากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ อยู่เย็นเป็นสุข ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562

โดยมีนางสาวสุชลี วาทะสัตย์​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ชำนาญการ​พิเศษ​ รักษา​ราชการแทนพัฒนา​การ​จังหวัดนครปฐม​ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมฯในครั้งนี้

📣พัฒนาชุมชน.จ.นฐ.

(Visited 1 times, 1 visits today)