คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ณ บ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

นครปฐม  ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี    วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ นำคณะกรรมการ ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ณ บ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในการนี้นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมาย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ต้อนรับกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยมีนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วย นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนเเละสมาชิกชุมชนร่วมให้การต้อนรับเเละพาเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวเเละกิจกรรมต่างๆ
ณ บ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ทีมข่าว พช.นฐ.

(Visited 1 times, 1 visits today)