หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

นครปฐม  ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี

13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง รักษาการ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นประธานในการดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
โดยมีทีมงานจากกลุ่มงานสารสนเทศฯ และ สพอ.พุทธมณฑล ร่วมกันให้ความรู้ในเรื่อง การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน โปรแกรม CIA การจัดทำแผน ฯลฯ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ม.3 บ้านศาลาดิน จำนวน 30 คน

ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านศาลาดิน ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล

ทีมข่าว สพจ.นฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)