นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการภายในประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมอำเภอกำแพงแสน

นครปฐม   ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี

13 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 14.00 น.
นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการภายในประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมอำเภอกำแพงแสน โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนม ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)