โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะและทอดผ้าป่าสามัคคี

นครปฐม   ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี

31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายนายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐมเป็นประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะและทอดผ้าป่าสามัคคี

โดยนางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐมและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการในครั้งนี้

ณ.วัดบ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ทีมข่าว พช.นครปฐม.

(Visited 1 times, 1 visits today)