คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)​ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ลงพื้นที่

นครปฐม  ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๓๐ น.

คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)​ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน โดยมีทีมงาน พช.กำแพงแสน ตัวแทนส่วนราชการอำเภอที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และอาสาจัดเก็บ ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม อบต.กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)