ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครปฐม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ตุลาคม 2562 / 08.24 น.

จังหวัดนครปฐม จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

@นครปฐม.. ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี วันที่ 13 ตุลาคม 256 [...]

13 ตุลาคม 2562 / 14.32 น.

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นครปฐม.. ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี วันที่ 13 ตุลาคม 2562 [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์