เศรษฐกิจ

ฐานรากมั่นคง

และ

ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครปฐม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

01 พฤศจิกายน 2562 / 14.35 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมการพัฒนาชุมชนถวาย ณ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม

@นครปฐม.. ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2 [...]

14 ตุลาคม 2562 / 08.24 น.

จังหวัดนครปฐม จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

@นครปฐม.. ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี วันที่ 13 ตุลาคม 256 [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์